Villkor vid rekrytering/övertag och bemanning:

Vid rekrytering/övertag av lastbilschaufför gäller följande: ni hyr personen i minst 3 månader och löser därefter ut densamma med 20 % av den anställdes årslön. Observera detta gäller oavsett hyrestid.

Vid rekrytering/övertag av övrig personal gäller följande: ni hyr personen i fråga av oss i minst tre månader och löser därefter ut densamma med 15% på vår anställdes årslön, alternativt sex månader och 10% eller ett år ingen rekrytering/övertagskostnad. Observera detta gäller oavsett hyrestid

Detta gäller även om vår anställde säger upp sig på egen begäran från BemanningsJouren för att börja hos er. Ovanstående gäller under tre månader efter sista anställningsdag på BemanningsJouren Västra Götaland AB. Observera detta gäller oavsett anställningsform som personen har hos oss.

Vid bemanning av personal gäller följande: Minsta debitering sammanhängande 8 timmar/dag, eller vid schemalagd arbetstid 3-4 dagar är minsta debiteringstid 40 tim/vecka.


I företaget finns ansvarsförsäkring, arbetsmarknadsförsäkring. Enligt försäkringsvillkor skall vår personal jämställas med er egen personal.

Följande ingår ej:
Självrisk vid olyckshändelse/skada på fordon, utrustning eller gods. Vi kan dock försäkra upp er vid önskemål, en kostnad som dock kommer att debiteras er.