BemanningsJouren Västra Götaland AB startade 2004 och är idag ett etablerat bemanningsföretag i Göteborgsområdet. Basverksamheten är uthyrning av chaufförer med full behörighet.

November 2007 startade vi bemanning/ rekrytering inom lager och terminal. Vi har erfaren personal för lastning, lossning av styckegods eller pallgods, plockorder med mera.

För tung terminalhantering har vi erfarna och rutinerade truckförare. Personal som är van vid containerstuffning, containerstripp och körning av stora som små truckar, loss och lastning av lastbilar

Företagets policy för vår personal är:
Kör- och vilotider skall följas.
Nykter och drogfri
Möjligheter att utvecklas inom sitt yrke med utbildningar och möjlighet att hålla sig ajour med allt nytt inom branschen, exempelvis nya lagar och förordningar.
Rätt behörigheter för sina arbetsuppgifter, exempel ADR, Truckkort och digitalt förarkort .

Våra chaufförer utrustas alltid med handsfree för ökad trafiksäkerhet, och vid behov med GPS.

Vår vision är:
Att verka som samarbetspartner till våra kunder, med uppgift att skapa kontakt med de människor företaget behöver för att utvecklas och fungera.
Att vara en attraktiv arbetsgivare där vår personal ges möjlighet till varierande arbetsuppgifter/ utbildningar för att utvecklas i sin yrkesroll.